Účelové cvičenie GSV

29. 5. absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka praktickú časť účelových cvičení na Krížnom vrchu. Za asistencie žiakov 3. ročníka si prváci a druháci mohli vyskúšať streľbu z luku a zo vzduchovky, mohli absolvovať ukážky prvej pomoci a zlepšiť sa v orientácii na mape. Pekné počasie a pripravené aktivity sme si užili a tešíme sa na ďalší rok.