Účelové cvičenia 1. a 2. ročníka

Prvú stredu nového školského roka mali naši žiaci vyplnenú teoretickou časťou účelového cvičenia. Mohli sa dozvedieť nové informácie z oblastí, ako je zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode či riešenie mimoriadnych udalostí. Najzaujímavejšou však bola posledná hodina – technické činnosti a športy. Viacerí z nás na nej mali možnosť prvýkrát si zastrieľať zo vzduchovej pušky alebo z luku. No nielen na tejto hodine sme sa stretli s niečím novým. Už teraz sa tešíme, že si tieto naše vedomosti budeme môcť vyskúšať na konci školského roka aj prakticky.

 Lucia G.