TRETIACI GsV a ich školský rok

Tretiaci ani tento rok nezaostávali za očakávaniami a svojimi výsledkami a aktivitami dali o sebe vedieť. Napriek menšiemu počtu žiakov v triede / 22 /, mnohí z nich sa na GsV nestratili a boli úspešní.

 

PROSPECH

Najlepšie výsledky už tretí rok dosahujú študentky Diana DudášováAntónia Verbovská, ktoré ukončili tretí ročník so samými jednotkami na vysvedčení. K nim sa vo výborných výsledkoch pridala Júlia Chvojková. Tieto tri žiačky boli vyznamenané. 6 študenti dosiahli stupeň prospel veľmi dobre.

 

SÚŤAŽE

Branislav Števonka úspešne reprezentoval školu v Olympiáde ľudských práv, kde v krajskom kole získal 8. miesto a postup do celoslovenského kola. V ňom získal Cenu denníka Pravda.

Júlia Chvojková obsadila 3. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády a 4. miesto v krajskom kole Olympiády z ruského jazyka.

Šimon Herc sa umiestnil na 6. mieste v krajskom kole Geografickej olympiády – kat. Z a takisto bol úspešným riešiteľom krajského kola Ekonomickej olympiády.

Diana Dudášová si úspešne počínala na celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády, okrem toho pravidelne reprezentovala školu v športových súťažiach.

Tomáš Salinka, Daniel Hajdamár, Šimon Herc a Soňa Holečková úspešne reprezentovali školu v športových súťažiach, predovšetkým vo futbale, florbale, atletike a basketbale.

Tretiaci sa zapájali aj do teamových súťaží, v ktorých reprezentovali školu. Viktória Solmošiová a Mária Anna Bednáriková získali 4. miesto v okresnom kole súťaže družstiev mladých zdravotníkov a Peter Gumáň bol členom tímu, ktorý obsadil 4. miesto v súťaži Mladý Európan.

 

Firma 8MIČKA

Dôležitou súčasťou školy je už niekoľko rokov pôsobenie študentských firiem v rámci projektu Junior Achviement. V tomto roku sa svojimi aktivitami prezentovala firma 8mička, ktorej vedenie tvorili študenti tretieho ročníka – Mária Anna Bednáriková, Diana DudášováŠimon Herc. Títo študenti boli lídrami firmy a bez ich pôsobenia by sme si fungovanie firmy vedeli len ťažko predstaviť. V rámci predmetu Ekonomika sa prezentovali na rôznych celoslovenských podujatiach ako Veľtrh študentských firiem a Job shadowing…

 

TRIEDNE AKTIVITY, alebo kde sme všade  boli :

  1. exkurzia do Osvienčimu – 3 žiaci
  2. divadelné predstavenia v KD Junior –  My sme doma ! a v SND Bratislava  – Sissi
  3. exkurzia do Tekovského múzea – výstava Mochovce (spomienka na zaniknutú obec)
  4. exkurzia do koncentračného tábora v Seredi
  5. divadelné predstavenie Ester v Banskej Bystrici a návšteva kostola v  Hronseku
  6. hokejový zápas Nitra – Banská Bystrica
  7. exkurzia Viedeň aj pre študentov Semináru z geografie / Schonbrunn a historické mesto /
  8. účelové cvičenie a turistický pochod na Krížny vrch
  9. turistická exkurzia na čadičový vodopád a hrad Šomoška
  10. Kurz ochrany života a zdravia KOŽAZ / strelnica Levice, splav Hrona, turistika v lokalite Kečka, horolezecká stena a jazdecký kurz na Zajačej doline /.

 

Okrem toho sa študenti 3. ročníka aktívne podieľali na organizovaní tradičných gymnaziálnych aktivít ako aj v tomto školskom roku boli : Imatrikulácie a noc v škole, Trieda baví triedu, Študentský ples a Študentská konferencia. Ich pestrý gymnaziálny život dopĺňali duchovné aktivity, ktoré im škola poskytovala.

Počas tohto školského roka už tretiaci intenzívne mysleli na svoju stužkovú slávnosť a určitú časť svojho voľného času venovali aj jej príprave. To, že sú tretiaci dobrý kolektív, svedčí aj ich teambuildingový pobyt v Štúrove na začiatku leta 2018.