„Poznaj svoju vlasť“

„Poznaj svoju vlasť“ je súťaž, ktorú každoročne pripravuje miestny odbor Matice slovenskej v Leviciach pre žiakov stredných škôl v meste a v okrese. Každoročne sa do tejto súťaže zapája aj naše gymnázium. Súťaž má tri okruhy – literatúra, história a príroda.

V piatok 26. 10. 2018 našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Adam Barcík – 2. ročník, Oliver Potocký – 3. ročník a Šimon Herc – 4. ročník. Chlapci zúročili svoje vedomosti a skončili na peknom 3. mieste. Po vyhodnotení sa celé družstvo presunulo do kultúrneho domu Junior, kde sa už rozbiehali imatrikulácie našich prvákov.

K úspechu im blahoželáme a patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

Veľký úspech našej študentky

Jubilejný 10. ročník súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry bol pre našu školu veľmi úspešný. Evka Frtúsová, žiačka 4. ročníka na gymnáziu, v krajskom kole v kategórii A zvíťazila, a tak postúpila do celoslovenského kola.
Celoslovenské kolo prebieha počas dvoch dní v Bratislave. Okrem toho, že sa súťažiaci museli potrápiť riešením náročných súťažných úloh (v prvý deň je to písomná časť, v druhý deň ústna časť), organizátori súťaže všetkým účastníkom (aj dozoru) spríjemnili tieto dva dni večernou besedou s Michalom Kubovčíkom.
Spomedzi ďalších siedmich konkurentov získala Evka skvelé 4. miesto a môže sa pýšiť aj titulom úspešný riešiteľ.
Evke gratulujeme a prajeme jej, aby svoje skúsenosti zúročila v ďalšom štúdiu.

Postupové úspechy ekonómov

Tím, Tretiaci_GSV – Diana Dudášová, Šimon Herc, Mária Anna Bednáriková, Natália Horváthová, postúpil do 2. kola, ktoré trvalo od 1. 12. 2017 do 15. 2. 2018.

Počas tohto obdobia žiaci analyzovali menovú politiku eurozóny a odovzdali esej so svojimi návrhmi riešenia vypuklých problémov eurozóny.

V marci sa dozvieme, ako sme uspeli a či postupujeme do 3. kola, ktoré sa uskutoční na pôde NBS.

 

5. 2. 2018 sa žiaci, Diana Dusášová, Šimon Herc, prebojovali do krajského kola Ekonomickej olympiády.

KK EO sa konalo na Fakulte ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre. 23. 3. 2018 bude vyhodnotenie krajských kôl a budú oznámené výsledky našich žiakov.

 

Do II. kola sa po úspešnom vyplnení online testu zameraného na finančnú gramotnosť prebojovala Natália Horváthová.

 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme im ďalší postup až do finálových kôl.

 

Mizeráková Eva