Noc v škole

Tradične v deň imatrikulácií sa na gymnáziu organizuje aj Noc v škole. Tradične začíname o 19. hodine v školskej jedálni diskotékou. DJ Patrik nám svojou produkciou vytvoril správnu náladu a všetci prítomní sme sa zabávali až do 22. hodiny.

Ďalšou časťou nočného programu bol vedomostný kvíz. Tohtoročný bol zameraný na našu školu. Víťazmi sa stali žiaci 4. ročníka.

Po občerstvení – tradičná pizza, ktorú nám zabezpečuje vedenie školy, nasledovala športová časť. Každoročne je venovaná inému športu – no a teraz sa na rad dostal futbal. V telocvični sa odohrali zápasy, kde sa zapojili aj dievčatá aj chlapci zo všetkých tried. Aj viacerí triedni učitelia sa ukázali ako šikovní brankári. Finále napokon prebehlo medzi druhákmi a štvrtákmi. Z víťazstva sa tešili naši maturanti.

Záverečná časť bola naplnená rôznymi zábavnými súťažami, hudobným kvízom, niektorí sa predstavili ako speváci karaoke. Niekoľko hodín po polnoci sa niektorí zahľadeli do filmu, iní hrali spoločenské hry, ale našli sa aj takí, ktorí si rozložili deky a spacáky, uložili sa na spánok a snívali sny.

Zavčasu rána sa postupne účastníci vytratili domov na zaslúžený víkend.

Môžeme skonštatovať, že ďalšia noc v škole sa skvele vydarila.