Sviatok sv. Vincenta de Paul

Oslava patróna našej školy, sv. Vincenta de Paul sa uskutočnila dňa 27. septembra 2023, tak ako sa patrí aj s bohatým hodovaním. Študenti a učitelia sa stretli v duchu jednoty a dobročinnosti. Pozvanie prijali aj Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal, M.A. – generálny vikár, ThLic. Martin Ďuračka, PhD. – biskupský vikár pre školstvo,Ing. Mgr. Jana Brázdilová a por. Ján Lehocký – vojenská farnosť sv. Michala vo vojenskom útvare Levice.

Program vrátane svätej omše a prednášky s pánom vikárom nám pripomenul dôležitosť diela a hodnôt, ktoré zastával náš svätý patrón. Tento deň nás inšpiroval k pokračovaniu v jeho stopách a pripomenuli nám dôležitosť solidarity v našej školskej komunite.

DM