Súťaž vo finančnej gramotnosti – FINN kvíz

Dňa 23. novembra 2022 sa 43 žiakov prvého a druhého ročníka nášho gymnázia zúčastnilo novej súťaže FINN kvíz, ktorú vyhlásila nadácia NN. Pre žiakov bolo pripravených 20 zaujímavých otázok z finančnej oblasti, na ktoré odpovedali v časovom limite 40 minút. V konkurencii 571 študentov stredných škôl z celého Slovenska sa 32 študentov nášho gymnázia stalo úspešnými riešiteľmi, pričom najlepšie umiestnenie, 16. miesto, dosiahla žiačka 1. triedy Hanka Koblenová. Všetkým srdečne gratulujeme.