Súťaž prvej pomoci

Dňa 19.6.2019 sme sa zúčastnili Súťaže prvej pomoci, ktorú organizoval SČK. Súťaž sa konala v areáli SOŠ pod Amfiteátrom 7, v Leviciach. Našou úlohou bolo na všetkých deviatich úsekoch čo najodbornejšie poskytnúť prvú pomoc ľuďom s rôznymi zraneniami. Za našu školu tvorili tím Adam Barcík, Karolína Lešťanová, Hana Mihálková, Veronika Maďarová a Martin Valkovič. Opäť sa nášmu gymnáziu podaril skvelý úspech, keď sme v silnej konkurencii skončili na výbornom druhom mieste.