Súťaž Prvej pomoci stredných škôl

Dňa 11.06.2018 sme sa zúčastnili na súťaži Prvej pomoci stredných škôl. Naše družstvo sa skladalo z piatich členov, dve tretiačky Marianka Bednáriková a Viktória Solmošiová a traja prváci Adam Barcík, Dušan Hríbik a ja (Karolína Lešťanová). Zároveň si ma zvolili aj za kapitánku družstva, za čo som nesmierne vďačná.

Súťaž sa konala na Strednej odbornej škole pod Amfiteátrom 7 v Leviciach. Súťažilo medzi sebou osem družstiev na siedmich stanovištiach. Na šiestich stanovištiach boli nasimulované zranenia a na siedmom sme si mohli overiť naše vedomosti o Červenom kríži. Bolo to nesúťažné stanovište, kde sa dali získať bonusové body, nám sa podarilo získať tri z piatich.

Súťaž sa začala o 9.15 hod. a na našom prvom stanovišti sa nám nedarilo tak, ako sme si to predstavovali. Celkom sme boli sklamaní, ale aspoň sme sa poučili z chýb, ktorým sme sa ďalej už snažili vyvarovať.  Postupne nám to išlo len a len lepšie a začínali sme mať radosť. Nakoniec sme skončili tesne na štvrtom mieste.

Vydali sme zo seba všetko a sme radi, že sme sa mohli na tejto súťaži zúčastniť. Ale čo je najdôležitejšie, naučili sme sa poskytnúť prvú pomoc zranenému človeku.

Karolína Lešťanová, 1. roč.