Súťaž „Čo vieš o hviezdach?“

V našej škole sa snažíme zapájať žiakov do rôznych súťaží, aby mohli rozširovať svoje poznatky a obzory. Jednou z nich je aj súťaž „Čo vieš o hviezdach?“. Okresné kolo tejto súťaže sa uskutočnilo v pondelok 18. marca 2019 v popoludňajších hodinách.

Z našej školy sa zapojili druháci Dominik Kúdela a Ľubomír Szojka a tretiak Oliver Potocký.

V tomto ročníku sme  síce nezískali žiadne umiestnenie na stupni víťazov, ale žiaci si rozšírili svoje vedomosti z tak zaujímavej oblasti akou je astronómia. Spoznali ďalšie tajomstvá vesmíru, a tak zlepšili svoje vedomosti. Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy a hlave za ich záujem a ochotu venovať svoj čas na získavanie nových poznatkov.