Slovak Economic Association Meeting 2018

V dňoch 21-22.9.2018 som sa zúčastnila konferencie Slovenskej ekonomickej spoločnosti SEAM 2018 – Slovak Economic Association Meeting 2018.

Na túto konferenciu som bola pozvaná od Ing. Moniky Olejárovej, keďže som sa prebojovala medzi 50 finalistov Ekonomickej olympiády. Bola som veľmi rada, že som toto pozvanie dostala a tak som neváhala a konferencie sa zúčastnila.

Tento rok boli hlavnými prednášajúcimi profesorka Wendy Carlin (University College London) a Gerárd Roland (University of California Berkeley). Cieľom konferencie bolo umožniť najmä študentom a mladým výskumníkom na Slovensku získať spätnú väzbu v oblasti ekonómie na ich výskum od skúsených ekonómov.  Počas konferencie bolo prezentovaných viac ako 100 vedeckých štúdií od 240 autorov a spoluautorov, reprezentujúcich viac ako 100 inštitúcií z 23 krajín sveta a teda celá konferencia prebiehala v anglickom jazyku. Pokryté boli prakticky všetky oblasti ekonomického výskumu, od histórie ekonomického myslenia, cez financie, makroekonómiu, menovú a fiškálnu politiku, bankovníctvo, korupciu, trh práce, migráciu, vzdelávanie, až po experimentálnu a behaviorálnu ekonómiu.

V rámci týchto 2 dní som mala možnosť vypočuť si viac ako 20 vedeckých štúdií, pričom najviac ma zaujali témy:

  • Why do high-skill workers move more ? The role of job search in moving decision.
  • Why do bystanders choose not to intervene to stop bullying ? A laboratory experiment.
  • Is it worth to cheat ?

Diana Dudášová

finalistka Ekonomickej olympiády 2018