Slávnostné vyhodnotenie súťaže Mladý prekladateľ 2019

V piatok 8.novembra 2019 sa v priestoroch Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Mladý prekladateľ 2019. Tohtoročná súťaž sa konala pod záštitou veľvyslankyne Írska na Slovensku, p. Hildegard Ó Riain, ktorá aj osobne odovzdala výhercom ceny. Veľmi nás teší, že naša žiačka, Viktória Bagalová z tretej triedy, v silnej konkurencii uspela a získala cenu poroty za preklad umeleckého textu z jazyka anglického do jazyka slovenského. Viktórii blahoželáme a prajeme veľa úspechov do budúcnosti.