Školské kolo Zenit v programovaní a aj kategória grafik

Zenit je najstaršia súťaž v zručnosti, eláne, nápaditosti, invencii, tvorivosti na Slovensku zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo. V dňoch 16. a 17. 10. 2018 sa konalo školské kolo v Zenite v kategóriách: programovanie a grafik.

Milí žiaci,

ďakujem za vašu ochotu zúčastniť sa tejto súťaže. Vážim si aj vašu snahu používať technológie, ktoré ste si museli naštudovať sami vo voľnom čase. Vaše práce sú z roka na rok lepšie, čo nasvedčuje tomu, že nové technológie vás zaujímajú a snažíte sa s nimi oboznamovať a zároveň ich aj aplikovať.

Výsledky šk. kola v šk. roku 2018/19:

Kategória programovanie:

  1. Jakub Stehlík, 3.G

Kategória grafik:

  1. Martin Moravčík, 2.G
  2. Patrícia Paráková, 2.G
  3. Júlia Penzešová, 2.G

Eva Mizeráková