Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dnes 27. 11. 2023 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Študenti v písomnej časti olympiády riešili náročné úlohy zamerané na gramatiku, porozumenie počutého i čítaného textu. V ústnej časti preukázali svoju kreativitu, znalosť slovnej zásoby a pohotovosť vo vyjadrovaní. Tí najlepší v jednotlivých kategóriách sa umiestnili takto:

Kategória 2A

1. miesto Nikoleta Ďurovská, II. GsV

​​2. miesto Pavol Závalec, II. GsV

​​3. miesto Lýdia Nováková, II. GsV

Kategória 2B

1. miesto Lukáš Bíňovský, IV. GsV

​​2. miesto Ján Pavol Babocký, III. GsV

​​3. Filip Barcík, III. GsV

Oceneným študentom srdečne blahoželáme!

Do okresného kola postupujú študenti z prvých dvoch miest v každej kategórii. Budeme im držať palce🤞