Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V stredu 24. novembra a vo štvrtok 25. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 25 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách, v kategórii 2A (žiaci prvého a druhého ročníka) a v kategórii 2B (žiaci tretieho a štvrtého ročníka).

Výsledky v kategórii 2A:

  1. Viktoria Švecová (II.G)
  2. Daniela Horňáková (II.G)
  3. Bibiana Šebová (I.G)

Výsledky v kategórii 2B:

  1. Martin Valkovič (IV.G)
  2. Olívia Juhásová (IV.G)
  3. Marek Holečka (III.G)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.