Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Schránka dôvery

Výchovný poradca : Mgr. Lucia Strelková

Poradensko konzultačný deň : Pondelok 14,00 hod. – 15,00 hod.

Pravidlá schránky dôvery

1. Svoje nápady, výzvy, kritiku, pochvalu, sťažnosť, pocit, zážitok daj na papier, ošetri veľkou
dávkou slušnosti a vhoď do schránky.

2. Tvoj odkaz môže byť:
podpísaný,
anonymný.

3. Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede, prosíme uviesť:
pri podpísanom – triedu,
pri anonyme – značku.

4. Doručenie odpovede:
podpísaným – osobne,
anonymom – cez ich značku na nástenke výchovného poradcu /na vymedzenom mieste/.
Odkazy aj s odpoveďami budú uverejňované na internetovej stránke školy.

5. Odpovedať Vám bude vedenie školy a výchovný poradca.

6. Schránka sa vyberá každú stredu.

Odkazy:

Centrum poradensko-psychologických služieb
Dopravná ul. č. 14, Levice
Tel.: 036/6312670

Pedagogicko-psychologická poradňa
Mierová ul. č.1, Levice
Tel.: 036/6312903

Poradňa prevencie a odvykania od fajčenia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva
Ul. 29. augusta č.1/A, Levice
Tel.: 036/6312 105
Web: www.ruvzlv.sk

Poradňa správnej výživy pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva
Ul. 29. augusta č. 1/A, Levice
Tel.: 036/6312 105
Web: www.ruvzlv.sk

Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva
Ul. 29. augusta č.1/A, Levice
Tel.: 036/6312 105
Web: www.ruvzlv.sk