Rozlúčka s maturantami …

V piatok 27. 5. sme sa rozlúčili s našimi maturantami, ktorých čaká akademický týždeň a potom ústna časť maturitných skúšok. Držíme im palce, aby obstáli minimálne tak dobre, ako v tej písomnej časti, kde dosiahli výsledky nad priemerom Slovenska.