Relikvie patróna našej školy sv. Vincenta de Paul

Na našom gymnáziu kladieme dôraz aj na osobnostný a duchovný rozvoj našich žiakov. V tomto smere bol aj pre nás výnimočný piatok 4. októbra – kedy do našej farnosti prišli relikvie patróna našej školy sv. Vincenta de Paul.

Počas dňa si študenti gymnázia nielen uctili relikvie sv. Vincenta, ale zúčastnili sme sa sv. omše, ktorú celebroval duchovný správca školy vdp. Mgr. Lukáš Líška. Okrem toho sme si pozreli krátke divadelne spracované vystúpenie o živote sv. Vincenta v podaní žiakov ZŠ.

Keďže sme slávili patróna našej školy, čo pre všetkých na škole má veľký duchovný význam, tak sa študenti rozhodli spraviť si aktivity, ktorými si ho pripomenuli. Vlastne ako keď vo farnostiach majú hody – oslavu patróna kostola, tak niečo podobné sme si spravili aj my. Vedenie školy zabezpečilo v pastoračnom centre pre študentov bohaté občerstvenie. Nedali sa zahanbiť aj mnohí študenti a tiež priniesli rôzne slané a sladké dobroty a tak spestrili a obohatili ponuku občerstvenia.

Študentky K. Šebová, M. Beňačková a T. Salinková si pripravili pre svojich spolužiakov kvíz zo života sv. Vincenta. V súboji jednotlivých tried najviac vedomostí  a tým víťazstvo získalo družstvo triedy 3. ročníka.

Na záver sme si v kostole Ducha svätého spolu so žiakmi základnej školy vypočuli prednášku vdp. Pavla Nogu z rehole Vincentínov, ktorý nám nielen pripomenul momenty zo života sv. Vincenta, ale poukázal aj na jeho veľký prínos pre dejiny spásy.

M. Beňačková, K. Šebová – 3. ročník