Programuj aj ty

Do aktivít v rámci projektu “Programuj aj ty” sme zapojili aj našich gymnazistov. Na hodinách informatiky sa oboznámili s micro:bitom a s dodaným príslušenstvom. Následne si žiaci prakticky vyskúšali už osvojené poznatky z programovania.