Poznávacia exkurzia do Budapešti

Dňa 4.12.2019 sme sa my, žiaci 1. a 2. ročníka GSV, zúčastnili poznávacej exkurzie do Budapešti, čo sme zároveň spojili aj s návštevou vianočných trhov. Z autobusu sme v samotnej Budapešti videli Námestie hrdinov, kde stojí Pamätník Milénia, na ktorom sa týči socha archanjela Gabriela, a tiež budovu Múzea výtvarného umenia. Napriek mrazivému počasiu nám Budapešť poskytla výhľad na známu Rybársku baštu, budovu Parlamentu, rôzne iné historické budovy. Széchenyiho mostom sme prešli ponad Dunaj s cieľom navštíviť vianočné trhy na Vörösmartyho námestí. Vianočné stánky ponúkali rôzne jedlá a tovary. Studený vzduch bolo cítiť po vôni trdelníkov, podplamenníkov, zemiakových placiek, punču, rôznych mäsových jedál. V stánkoch sme obdivovali drevené výrobky, háčkované hračky, vianočné ozdoby, šperky z korálikov, odevy. Nechýbali ani vyzdobené vianočné stromčeky, pri ktorých sme sa aj odfotili. Uzimení, ale s dobrými pocitmi sme sa vrátili a určite budeme na tento výlet spomínať, za čo ďakujeme organizátorom a to triednym učiteľkám Mgr. Strelkovej a Mgr. Ševčíkovej a tiež nášmu pánovi kaplánovi Mgr. Líškovi. Tešíme sa na ďalšiu poznávaciu exkurziu.

Laura Kabáthová, I.GSV