Poznaj svoju vlasť

Žiaci nášho gymnázia sa zúčastňujú veľkého množstva súťaží rôzneho zamerania. Jednou z nich, na ktorej sa každoročne zúčastňujeme je súťaž „Poznaj svoju vlasť“. Tento rok sa uskutočnil už 21. ročník. Trojčlenné družstvo v zložení Oliver Potocký – 4. ročník, Adam Barcík – 3. ročník, Juraj Šuhaj – 1. ročník muselo zodpovedať otázky o našej vlasti z oblastí: literatúra, história a príroda. V súboji s družstvami stredných škôl okresu obstáli vynikajúco – získali 1. miesto. Chlapcom k víťazstvu blahoželáme a patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia.