„Poznaj svoju vlasť“

„Poznaj svoju vlasť“ je súťaž, ktorú každoročne pripravuje miestny odbor Matice slovenskej v Leviciach pre žiakov stredných škôl v meste a v okrese. Každoročne sa do tejto súťaže zapája aj naše gymnázium. Súťaž má tri okruhy – literatúra, história a príroda.

V piatok 26. 10. 2018 našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Adam Barcík – 2. ročník, Oliver Potocký – 3. ročník a Šimon Herc – 4. ročník. Chlapci zúročili svoje vedomosti a skončili na peknom 3. mieste. Po vyhodnotení sa celé družstvo presunulo do kultúrneho domu Junior, kde sa už rozbiehali imatrikulácie našich prvákov.

K úspechu im blahoželáme a patrí im poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.