Poznaj svoju vlasť

Každoročne sa vedomostné súťaže začínajú v októbri súťažou Poznaj svoju vlasť, ktorú v našom okrese organizuje miestna pobočka Matice slovenskej. Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia nášho gymnázia. Tento rok školu reprezentovali študenti Juraj Šuhaj, Viktoria Švecová a Lucia Gulášová. V troch kolách – príroda, literatúra, dejiny – si overili svoje znalosti a porovnali sa s ostatnými žiakmi stredných škôl okresu. Napokon naše družstvo skončilo tesne tri body za víťazom na peknom treťom mieste. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.