Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Oznámenie o riaditeľskom voľne

 • Riaditeľka školy v zmysle zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní / Školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR 231/2009, § 3 ods. 10,

  udeľuje

  pre 1.-4.  ročník Gymnázia sv. Vincenta de Paul

  na deň  21. marec 2018  / streda /

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Uvedené voľno je žiakom  udelené z organizačných dôvodov nakoľko sa v tento deň koná Testovanie 9 .

  Vyučovanie vo všetkých ostatných triedach KSŠ sv. Vincenta de Paul zostáva bezo zmien.

  V Leviciach dňa  26.02.2018

  PaedDr. Mária Farkašová                                                                                                          riaditeľka školy

  Post Tagged with