Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Organizácia otvorenia Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach od 22. júna 2020 v šk. roku 2019/2020

 • Vážení rodiča, milí študenti,

  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky umožnilo otvorenie stredných škôl od 22. júna 2020. Na základe usmernenia nášho zriaďovateľa zo dňa 18. júna 2020  a interného prieskumu nástupu žiakov na vyučovanie Vám riaditeľstvo školy oznamuje, že od 22. júna 2020 do 26. júna 2020 bude gymnázium otvorené len  na účel konania komisionálnych skúšok.  

  Výchovno-vzdelávací proces pre žiakov 1. , 2. a 3. ročníka GsV bude v dňoch 29. júna a 30. júna 2020. Priestory gymnázia sa otvoria 29. júna 2020. Pri nástupe do školy musí každý žiak odovzdať triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (čestné vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka – viď. Dokumenty).  29. júna 2020 sa uskutoční svätá omša a po nej odovzdávanie učebníc. Ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení bude 30. júna 2020.

  Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste poučili svoje deti o nutnosti rešpektovať dôležité hygienicko-epidemiologické nariadenia hlavného hygienika SR (nosenie rúška, časté umývanie rúk, používanie dezinfekcie v priestoroch školy…). V prípade, ak sa u žiaka objaví podozrenie alebo sa potvrdí ochorenie na COVID 19, je povinnosťou zákonného zástupcu informovať triedneho učiteľa a vedenie školy.

  Za pochopenie ďakujeme

  PaedDr. Mária Farkašová

  Riaditeľka školy