Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Ako sa hovorí, usilovnosť je matka úspechu…. V tomto duchu sa niesla aj Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii B, v ktorej som súťažila aj ja, sa olympiády zúčastnilo 27 súťažiacich – žiaci prvého a druhého ročníka stredných škôl. Súťažilo sa v dvoch kolách zložených z písomného testu a transformácie textu. Čo sa týka obtiažnosti, test bol ťažší, ako som predpokladala, no myslím si, že som sa s ním dobre popasovala. Druhá časť spočívala v dokončení príbehu, a keďže sa intenzívne venujem vlastnej tvorbe, zvládla som to veľmi dobre. Do poslednej časti postúpil úzky okruh súťažiacich, ktorých úlohou bolo predniesť slávnostný prejav. Ústna časť bola pre mňa asi najstresujúcejšou pasážou, no téma bola prijateľná a svoj prednes som si celkom užila.

Vyskúšať si účasť v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka medzi toľkými súťažiacimi bolo pre mňa naozaj zážitkom. Napokon sa mi podarilo v silnej konkurencii obsadiť piate miesto. Súťaž bola pre mňa zaujímavá a predovšetkým inšpiratívna skúsenosť. Určite by som sa jej v budúcnosti chcela opäť zúčastniť.

Radka Benčová, 2. ročník