Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv je postupová súťaž. Realizuje sa na troch úrovniach. Prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Olympiáda ľudských práv prispieva  k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

Dňa 8.12.2020 prebehlo na našej škole školské kolo olympiády. Zúčastnili sa ho študentky tretieho ročníka. Svoje vedomosti si preverili v písomnej časti formou online testu a následne prezentovali svoje postoje a poznatky v ústnej časti. Víťazkou sa stala Adriana Mikolaiová.

Srdečne jej gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

D.M.