Olympiáda ľudských práv

Minulý týždeň sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv pre študentov stredných škôl. Je to jedinečný projekt podporujúci povedomie študentov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Rozvíja ich kreativitu, komunikáciu, prezentačné schopnosti, techniku argumentovania, pomáha študentom tvoriť si vlastný názor, kriticky myslieť a samozrejme prispieva k eliminovaniu diskriminácie a rôznych foriem netolerancie. Našu školu na krajskom kole reprezentovala študentka tretieho ročníka Adriana Mikolaiová. Svoje vedomosti z oblasti ľudských práv i argumentačné schopnosti si preverila spolu s 33 študentami Nitrianskeho kraja v dvoch kolách súťaže (písomnej i ústnej časti). A obstála na výbornú. Ako jediná z okresu Levice postúpila do celoštátneho kola súťaže. Srdečne jej gratulujeme a prajeme veľa úspechov.