Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

V stredu 16.januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorú tento školský rok hostila Stredná umelecká škola Ladislava Bielika. Naša škola mala zastúpenie v dvoch kategóriách. V kategórii 2A nás reprezentoval žiak prvého ročníka Martin Valkovič, ktorý sa umiestnil na 2.mieste. V kategórii 2B sa žiak štvrtého ročníka Kristián Benč umiestnil na 3.mieste.

Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho GSV.