Odštartovali sme práce….

31. december 2021 bol štartovacím dňom nášho nového Erasmus + projektu s názvom „Ako je to u vás?“. V priebehu prvého mesiaca prebehli výberové konania na posty dlhodobej mobility v Lotyšsku, kde budú dvaja žiaci počas tridsiatich dní pozorovať život etnických Rusov a ich spolunažívanie s majoritným obyvateľstvom. Kritéria boli naozaj prísne a najlepšie v nich obstáli dvaja tretiaci – Radka Adamcová a Jakub Chlebo. Náhradníčkou sa stala Žofia Paliczová, tiež žiačka tretej triedy.

Študenti aj učitelia (koordinátori projektu) absolvovali predodjazdový webinár k dlhodobým mobilitám zorganizovaný našou národnou agentúrou SAAIC, na ktorom sa dozvedeli všetky potrebné informácie k realizácii dlhodobej mobility. Webináru sa zúčastnili aj študenti a učitelia takých škôl, ktoré už skúsenosti s podobnými dlhodobými mobilitami majú a poskytli nám cenné rady.

Okrem webináru, hlavný koordinátor projektu Mgr. Harmady zorganizoval online stretnutie so zástupcami lotyšskej školy Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola licejs, na ktorom sme si vyjasnili praktické otázky ďalšej práce a dohodli sa na ďalšom postupe pri realizácii projektových aktivít.

Nezaháľali ani dvaja vybraní študenti a pustili sa do individuálneho štúdia o etnických Rusoch a ich živote v pobaltskej oblasti po rozpade ZSSR, aby boli čo najlepšie teoreticky pripravení pred odchodom na mobilitu.