Nové usmernenia MŠVVaŠ

Milí rodičia, žiaci a študenti,

MŠVVaŠ zverejnilo nové usmernenia ku šk.r. 2021/2022.

„Snahou nás všetkých je, aby sa žiaci čo najviac vzdelávali v školách. V škole majú žiaci priamy kontakt s učiteľom aj rovesníkmi, budujú si sociálne vzťahy a je to to najlepšie prostredie pre ich vzdelávanie. Našim cieľom je, aby sa žiaci vzdelávali v školách a aby sme školy nezatvárali plošne. Preto sú vo všetkých farbách Covid automatu školy od materských až po stredné otvorené,“ uviedol Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Školy sa preto nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu, ani z rozhodnutia ministerstva školstva.

V infografike Vám ponúkame prehľad jednotlivých opatrení školského semaforu. O ďalších krokoch Vás budeme informovať neskôr.

S úctou

vedenie školy