Naše imatrikulácie

V piatok 25. 6. sa uskutočnilo slávnostné privítanie nás, žiakov prvého ročníka gymnázia do študentského života. Pre opatrenia sa naše imatrikulácie neuskutočnili na začiatku školského roka, ale teraz, na jeho konci.

Druháci, ktorí pre nás prvákov pripravovali tento deň, začali prezentáciou videí, ktoré sme si ako každá trieda vopred pripravili, aby sme istým spôsobom každého člena triedy predstavili ostatným ročníkom. Každá trieda túto možnosť ukázať sa a predstaviť sa ostatným poňala inak. My prváci sme si pripravili sled krátkych videí, ktoré povedali ostatným žiakom niečo o nás. Druháci si pripravili krátky film, v ktorom si každý zahral nejakú svoju rolu v príbehu talianskej a mexickej rodiny mafiánov.  A tretiaci spravili krátky, vtipne spracovaný sketch na štýl automobilových pretekov.

V druhej časti tohto prijímacieho ceremoniálu sme najskôr predviedli predstavenie, ktoré sme si my prváci vopred pripravili na druhákmi zadanú tému – Madagaskar. V skupinkách sme si nacvičili krátke scénky alebo tančeky. Na záver sme zatancovali spoločnú choreografiu na pesničku ‘I Like To Move It Move It’.

Po našich krátkych predstaveniach prišiel rad na plnenie zábavných úloh, ktoré si pre nás druháci pripravili. Ak sme ich nezvládli, museli sme splniť trest. Niektoré z trestov boli trošku kruté a vyzerali ako tichá pomsta druhákov za ich vlastné imatrikulácie. Veď predsa kto by sa nesmial po schytaní šľahačky do tváre.

Záver patril ceremónii, pri ktorej sme skladali prísahu, dostávali imatrikulačné listy a boli sme oficiálne prijatí medzi ostatných študentov.

Zvyšok nášho dňa sme strávili na školskom dvore, kde študentská rada pripravila stanovištia s rôznymi aktivitami. Chill zóna pod stromami so spoločenskými hrami, pečenie pagáčov v školskej kuchynke, streľba z luku či občerstvenie a DJ-ský pult nám spríjemnili tento vydarený, slnečný deň.

-V. Švecová, 1. GsV