Mladý Európan

V utorok 26. apríla 2022 sa v Komárne, na pôde Univerzity J. Selyeho, uskutočnil 17. ročník regionálneho kola celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Naše gymnázium reprezentovala trojica žiakov – druháčka V. Švecová a tretiaci L. Kabáthová a J. Šuhaj.

Trojčlenné družstvá mladých ľudí zo stredných škôl regiónu si v troch kolách preverili vedomosti o Európskej únii. Prvé kolo tvoril vedomostný test. Druhé kolo tvorila jazyková tajnička, v ktorej bolo naše družstvo najrýchlejšie a aj vďaka tomu postúpilo do finále medzi tri najlepšie školy. Vo finále družstvá museli preukázať poznatky o osobnostiach, lokalitách a symboloch týkajúcich sa štátov EU. Napokon skončili na celkovom peknom 2. mieste. Víťazstvo a postup im unikli veľmi tesne.   

Našim študentom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.