Mestská športová olympiáda

Dňa 25.9.2019 sa uskutočnila MŠO SŠ v Leviciach. Naša škola sa umiestnila na 3. mieste. 

Individuálne umiestnenia: 

Liliana Valachovičová – 1. miesto v behu na 100m

Dominika Chorvátová – 2. miesto v stolnom tenise žiačok

Dominika Zeleiová – 3. miesto vo vrhu guľou

Oliver Potocký – 1. miesto v  stolnom tenise žiakov

Erik Pavlovič – 2. miesto v skoku do diaľky

Kristián Griesbach – 2. miesto v behu na 100m