Maturanti a školský podporný tím

Naši maturanti sa zverili do rúk školského podporného tímu, teda školskej psychologičky a školskej sociálnej pedagogičky, ktoré im pripravili aktivity zamerané na sebapoznávanie s názvom “Cesty”. Preventivne aktivity a starostlivosť o duševné zdravie sú v dnešnej dobe veľmi dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a sme radi, že našim žiakom toto vieme poskytnúť aj v adekvátnom priestore, akým je aj relaxačná miestnosť snoezelen.