Kurz ochrany života a zdravia

V dňoch 24.-26. júna 2019 sme sa my, tretiaci, zúčastnili KOŽAZU- Kurzu ochrany života a zdravia.Čakalo nás množstvo zaujímavých aktivít. Prvý deň sme začali na strelnici v Leviciach, kde sme si vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Potom sme si zaliezli na lezeckej stene v Kontakte. Na druhý deň nás čakala turistika na Pustý Hrad vo Zvolene. Po (pre niektorých) namáhavom výstupe bol veľkou odmenou oddych s krásnym výhľadom na Zvolen. Čerešničkou na torte, teda tretím dňom KOŽAZU, bol splav rieky Hron. Na kúpanie sa v Hrone, množstvo vtipných situácii a taktiež aj štípance od komárov budeme spomínať ešte veľmi dlho. 

Radka Jakubíková, III.G