Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku v Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Naše gymnázium reprezentovali Annamária Oravecová (2. ročník) v kategórii 2A a Eva Frtúsová (4. ročník) v kategórii 2B. Obe študentky boli úspešné. Annamária sa umiestnila na 2. mieste a Evička na 1. mieste. Srdečne gratulujeme a Evičke držíme palce na celoštátnom kole.