Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

  • Dňa 25. marca 2019 sa študentka Júlia Chvojková/IV. roč./ zúčastnila Krajského kola olympiády v ruskom jazyku v priestoroch Gymnázia v Nových Zámkoch.

    Našu školu reprezentovala v kategórii B2. Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, náročný test z kulturológie a  v poslednej časti súťaže ústne prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam. V silnej konkurencii sa naša žiačka prebojovala na 5. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou Olympiády v ruskom jazyku.

    Študentke srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.