Krajské kolo Dejepisnej súťaže slovenských a českých gymnázií

Vo štvrtok 5. apríla 2018 sa trojica žiakov nášho gymnázia Evka Frtúsová, Miška Greksová a Samuel Titka, vydala na Gymnázium v Šuranoch, kde sa konalo krajské kolo Dejepisnej súťaže slovenských a českých gymnázií. V tomto zložení sa tejto súťaže zúčastnili už po štvrtýkrát.

V tomto ročníku sa preverovali vedomosti z dejín Československa v rokoch 1968 – 1977.  Po zhodnotení sme sa napokon umiestnili na peknom 6. mieste.

Všetkým trom žiakom patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu nášho gymnázia po celé štyri roky.