Juvenes Translatores – seminár pre mladých prekladateľov

V  januári sa v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave konal tretí ročník seminára pre mladých prekladateľov, Juvenes Translatores. Za naše gymnázium sa seminára zúčastnil tretiak Adam Barcík, ktorého porota vybrala za preklad anglického textu do slovenského. Seminár viedla pani Emília Andrejová, prekladateľka a tlmočníčka v EP. Študenti absolvovali prednášku o tom, ako správne prekladať a uplatniť sa v tejto oblasti. Navyše si mohli vyskúšať niekoľko skupinových praktických cvičení. Na záver prebehlo ocenenie najlepších prekladov spomínaného súťažného textu, kde medzi tromi ocenenými bol aj náš žiak Adam Barcík.

Adam Barcík, III. ročník