Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

17. 1. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V kategórii poézia do obvodného kola postupuje z 1. miesta Lucia Gulášová, študentka prvej triedy. V kategórii próza sa na 1. mieste umiestnila ďalšia žiačka prvej triedy, Diana Martinovská, ktorá nás tiež bude reprezentovať v obvodnom kole. Dievčatám gratulujeme a držíme palce!