Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

V pondelok 12. 2. 2024 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V prednese poézie získala 1.miesto Kristína Árendášová a 2.miesto Ema Gubíková ( obe žiačky tretej triedy ). Kristínka postupuje do okresného kola, v ktorom jej budeme držať palce.