HIV/AIDS prevencia

V tomto školskom roku sa opäť naša škola zapojila do súťaže HIV/AIDS PREVENCIE. Tento rok bola súťaž trochu pozmenená, tým že sa nekonalo iba Národné kolo, ale predchádzalo mu internetové kolo, ktoré sa uskutočnilo 11.11.2019, obsahovalo rôzne úlohy a čas na vyplnenie bol 20 minút. Naše žiacky druhého ročníka, Noemi Jenesová, Nicol Matuláková, Margaréta Perháčová, si s ním poradili najlepšie z celého Slovenska. Vďaka nim sa naše gymnázium umiestnilo na 1.meste spomedzi 72 škôl. Školy, ktoré sa umiestnili na prvých desiatich miestach, budú proti sebe bojovať na Národnom kole v Bratislave dňa 29.11.2019.

Autorka: Karolína Lešťanová