Školská jedáleň

Školská jedáleň oznamuje rodičom, že stravovanie v školskom roku 2018/2019

začína 4. septembra 2018. Čas výdaja obedov: 12.15 – 14.00 h.

 

Stravník si vyberá z dvoch jedál (A alebo B) a prihlasuje sa na obed cez internetovú stránku školy: http://vincent-levice.sk v časti Školská jedáleň „Objednávanie stravy“ pod svojim číslom/Login a heslom alebo cez monitor vo vestibule školy použitím svojho čipu alebo karty deň vopred do 12.00 h. Je možné robiť aj zmenu alebo storno – deň vopred do 12.00 h.  V prípade choroby môže rodič odhlásiť žiaka prvý deň do 7.30 h. telefonicky na č. 0904624428  a na ďalšie dni odhlasuje cez internetovú stránku alebo monitor vo vestibule školy.

Stravník platí stravu trvalým príkazom v banke alebo cez internetbanking. Do variabilného symbolu je nevyhnutné uviesť pridelené číslo/Login – žiadne iné číslo tu stravník neuvádza. Do doplňujúcich údajov alebo správy pre prijímateľa je nutné uviesť meno žiaka a triedu (nie meno rodiča). Ako špecifický symbol je potrebné uviesť rok, v ktorom sa platí stravné. Tieto údaje je potrebné uvádzať z dôvodu správnej identifikácie stravníka aby nedochádzalo k omeškaniu platieb alebo zámene stravníkov.

 Sumu si stravník určí sám. Koľko obedov si predplatí, toľko obedov odoberie. Ak na účte nie sú peniaze tak nie je možné objednávať stravu. 

Peniaze sa pripisujú stravníkovi na účet po doručení elektronického výpisu z banky do ŠJ. Preto treba počítať s prevodom asi 2-3 dni.

 

Číslo účtu: SK1402000000002659553358   VÚB Levice.

 Stravná jednotka na deň:

Základná škola:

1. – 4. ročník 1,16 EUR, žiaci v hmotnej núdzi 0,16 EUR

5. – 9. ročník 1,22 EUR, žiaci v hmotnej núdzi 0,22 EUR

Gymnázium: 1,33 EUR.