Ponuka záujmových krúžkov

Záujmové krúžky 2018-2019

Angličtina 1 plus
Angličtina 2 plus
Biologický krúžok
Dejepisno-geografický krúžok
Duchovný rozvoj
Florbal
Francúzština plus
Fyzika inak
Chemický krúžok
Krúžok z informatiky
Viac ako peniaze
Volejbal