Poďakovanie

Ďakujem všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom  školy  vo všetkých organizačných zložkách  – MŠ ,ZŠ,GSV,CVČ, ŠK – rodičom, deťom a žiakom, ale i priaznivcom a priateľom školy  za spoluprácu a pracovné nasadenie v školskom roku 2018/2019 a prajem zaslúžený oddych.

S úctou

                                                                          Mária Farkašová

                                                                          riaditeľka školy

Zdieľať článok:

Nie je možné pridávať komentáre.