Myslím ekonomicky

Súťaž, v ktorej vyhráva „každý”, aj takto by sa dala charakterizovať Myslím ekonomicky, diskusná súťaž zameraná na otestovanie komunikačných, odborných a prezentačných zručností študentov, ktorá sa konala 27. marca 2014  v sídle Slovenskej Sporiteľne, a. s.. Organizátori, Trend Holding, a. s., Slovenská Sporiteľňa, a. s.,  pripravili 2. ročník študentskej debaty pre študentov. Motivácia súťažiacich bola veľká, v minulom ročníku si víťazi odniesli 4 notebooky.

V tomto roku sa súťaže zúčastnilo šestnásť dvojčlenných družstiev pripravených obohatiť sa o nové skúsenosti a porote predstaviť svoje schopnosti a kreatívne nápady. Porotu tvorili mimoriadne kritickí ľudia, od ktorých bola, ale táto kritika naozaj príjemná spätná väzba, v čom sa musia študenti ešte zlepšiť. Väčšina z nich isto ani len nevedela do čoho sa púšťa, alebo aký talent v sebe ukrýva. Predsa len, čelili úlohám, s ktorými sa v škole možno ešte ani nestretli. Bolo očividné, že od rána museli bojovať s trémou, ktorá z nich časom opadla a naskytla sa príležitosť spoznať nových ľudí a priučiť sa od nich novým veciam.

Veľmi príjemná bola aj podpora ostatných, ktorí sedeli v publikum a navzájom sa povzbudzovali. Som nesmierne rád, že som mohol niečo také zažiť na vlastnej koži. Dovolím si tvrdiť za všetkých študentov, ktorí sme tam boli, že jeden deň v spoločnosti takých kreatívnych ľudí, čo chápu potreby mladých nám dal možno viac než niekoľko hodín občianskej náuky alebo iných predmetov. Dostali sme priestor vyjadriť vlastný názor, ktorý niekoho úprimne zaujíma, možnosť vidieť daný problém z rôznych uhlov a diskutovať o ňom ale najmä naučiť sa predvídať, formulovať svoje myšlienky a prezentovať ich.

Som presvedčený, že každý odchádzal plný nových nápadov a s úsmevom na tvári, pretože malým víťazstvom každého bolo prekonať trému a postaviť sa pred porotu. Organizátorom treba naozaj poďakovať za tieto skutočne skvelé príležitosti a vyčítať im môžeme len jediné, a to že neorganizujú niečo podobné častejšie.

Jakub Ševčík, finalista

myslim_ekonomicky_2014_1 myslim_ekonomicky_2014_2

Príspevok bol označený ako

Nie je možné pridávať komentáre.