Fotogalérie

Lyžiarsky výcvik – 2019

Stužková slávnosť – 2018

Deň otvorených dverí – 2018

Noc v škole – 2018

Imatrikulácie – 2018

Boli sme v Paríži! – 2018

Rozlúčka štvrtákov – 2018

Turistika na Pustý hrad- 2018

Študentská konferencia – 2018

Študentský ples – 2018

Deň otvorených dverí – 2017

Trieda baví triedu – 2017

Imatrikulácie + Noc v škole

Valné zhromaždenie 8smičky, JA Firmy

Stužková slávnosť – 2017

Legiovlak – 2017

Zoznamovací výlet prvákov – 2017

KOŽAS – kurz ochrany života a zdravia – 2017

Koncoročný výlet prvákov – 2017

Rozlúčka maturantov – 2017

Druháci v Štúrove – 2017

Študentská konferencia – 2017

Ples GSV – 2017

Štrasburg – Mníchov – Bavorské zámky – 2017

Deň otvorených dverí – 2016

Imatrikulácie – 2016

Umenie a kultúra v Prahe- 2016

Stužková slávnosť – 2016

Zoznamovací výlet prvákov – 2016

 Turistika na Pustý hrad – 2016

Súťaž prvej pomoci – 2016

Rozlúčka štvrtákov – 2016

Študentská konferencia – 2016

Zaujímavá prednáška – 2016

Veľtrh podnikateľských talentov 2016

Ples GSV 2016

Deň otvorených dverí 2015

Florbal – súťaž žiakov stredných škôl – 2015

EXIT Tour – 2015

Exkurzia na výstavu Titanic – 2015

Zoznamovací výlet – 2015

Rím severu, Európsky parlament a nakoniec Bonjour Paris – 2015

Veľtrh študentských spoločností 2015

Trieda baví triedu 2014

Deň otvorených dverí 2014

Konferencia o Európskom roku rozvoja

Škola plná patriotov 2014

Poznaj svoju vlasť 2014

Otvorenie školského roku 2014/2015

Ocenenia študentov na konci sk.r. roka 2013/2014

Školský výlet 2014

Poznávací zájazd do Ríma 2014

Školská exkurzia – Šomoška 2014

Študentská konferencia 2014

Krajské kolo vedomostnej súťaže o olympizme 2014

Krížová cesta očami Frederiky Horňákovej 2014

Študentský ples GSV 2014

Posledný deň v škole 2013

Deň otvorených dverí 2013

Noc v škole 2013

Imatrikulácie 2013

Zhromaždenie študentskej akciovej spoločnosti OSB TrADE 2013

Okresné kolo vo florbale žiakov stredných škôl 2013

„Budem tvojím okom“

Školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu 2013

Zoznamovací výlet 2013

Výlet na Oravu a do Poľska

Rozlúčková slávnosť 2013

Študentská konferencia 2013

Krajské kolo 5. ročníka Dejepisnej olympiády

Študentské šapito v rádiu LUMEN

Projekt Euroscola február 2013

Turnaj vo florbale február 2013

Po stopách Cyrila a Metoda – Nitra

Krajské kolo Biologickej olympiády 2013

Lyžiarsky 2013

Posledný deň vyučovania v kalendárnom roku 2012

Euroscola Bratislava 2012

Turistický krúžok

Deň otvorených dverí 2012

Priestory školy

Krajské kolo chlapcov vo florbale 2012

 –

Krajské kolo dievčat vo florbale 2012

 –

Projekt Euroscola

 –

Londýn 2012

 –

Stužková slávnosť 2012