Ekologické hry

Dňa 23.6. 2017 si naši spolužiaci z biologického seminára spolu s nami, prvákmi, pripravili ekologické hry pre žiakov prvého stupňa základnej školy . Každý z nás bol na jednotlivom stanovišti, kde sme mali pre deti prichystaných množstvo aktivít- priraďovanie názvov národných parkov do slepej mapy Slovenska, triedenie odpadu, skladanie slov, triafanie do fliaš a veľa ďalších. Pre víťazov boli prichystané odmeny, z ktorých sa tešili. Pevne veríme, že hry boli pre žiakov náučné a, že budú našu prírodu chrániť. Veľká vďaka patrí pani učiteľke Mihálkovej za prípravu materiálov.

Radka Jakubíková, 1.G

Fotogaléria

Nie je možné pridávať komentáre.