Archív kategórií: Život na škole

Zoznam VŠ a odborov, na ktoré boli prijatí naši maturanti

Post Image

Zoznam VŠ a odborov, na ktoré boli prijatí naši maturanti

Read More

Vyhodnotenie a ocenenie žiakov v školskom roku 2018/2019

Pochvaly na konci 2. polroku šk. roku 2018/2019 2. ročník Adam Barcík – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v súťaži Mladý Európan – krajské kolo 2. miesto Michaela Beňačková – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v Biblickej olympiáde (2. miesto – krajské kolo) Ladislav Bilčík – pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy v Biblickej olympiáde (2. […]

Read More

Kurz ochrany života a zdravia

Post Image

V dňoch 24.-26. júna 2019 sme sa my, tretiaci, zúčastnili KOŽAZU- Kurzu ochrany života a zdravia.Čakalo nás množstvo zaujímavých aktivít. Prvý deň sme začali na strelnici v Leviciach, kde sme si vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Potom sme si zaliezli na lezeckej stene v Kontakte. Na druhý deň nás čakala turistika na Pustý Hrad vo Zvolene. Po (pre […]

Read More

Účelové cvičenie

Súčasťou výchovno-vzdelávacích aktivít na školách sú aj účelové cvičenia. Aj naši žiaci horúci júnový pondelok absolvovali praktickú časť účelového cvičenia. Samotná realizácia prebiehala na Krížnom vrchu. Žiaci si mohli vyskúšať praktické zručnosti a tak si overiť získané vedomosti. Základom bola hlavne civilná ochrana a riešenie mimoriadnych situácií, ale aj zdravotná príprava a orientácia a pobyt v teréne. Žiaci si vyskúšali […]

Read More

Školský výlet 2. GsV

Koniec školského roku je aj obdobím koncoročných školských výletov. Druháci gymnazisti si miesto svojho výletu vybrali Bratislavu. Hlavnou náplňou však teraz popri spoznávaní mesta bola návšteva Team Up arény. Už cesta vlakom bola veselá a zavládla hneď od začiatku dobrá nálada. Aréna nás príjemne prekvapila. Vytvorili sme družstvá a už sme plnili rôzne úlohy v štýle „pevnosti Boyard“.  […]

Read More